Kolla på det här!

Tycker att ni ska kolla på den här, sprid sedan vidare video.

a:link { text-decoration: none; color: #CC3333} a:visited { text-decoration: none; color: #CC3333} över det här stycket: a { color: #000000; } a:hover {color: ##D8A8D8;}